Ψυχο-Εκπαιδευτικά   Σεμινάρια

  • Διαχείριση Άγχους
Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης της έννοιας ‘Άγχος’, η ερμηνεία των συμπτωμάτων και πώς επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα μας. Έμφαση θα δοθεί στη Διαχείριση του Άγχους με την εκπαίδευση σε συγκεκριμένες τεχνικές.

  • Διαχείριση Θυμού
Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης της έννοιας ‘θυμός’, η ερμηνεία των αιτιών και  πώς επηρεάζει θετικά και αρνητικά την καθημερινότητα μας. Βάση θα δοθεί στις τεχνικές διαχείρισης του θυμού και στην επικοδομητική έκφραση του ‘παρεξηγημένου’ αυτού συναισθήματος.
  • Διεκδικητικότητα
Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης της έννοιας ‘Διεκδικητικότητα και Διεκδικητική Συμπεριφορά’, η αναγκαιότητα της στις διαπροσωπικές μας σχέσεις για την ανάπτυξη του αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης. Έμφαση θα δοθεί  στις τεχνικές ανάπτυξης διεκδικητικής συμπεριφοράς και στην έκφραση των δικαιωμάτων μας με ουσιαστικό τρόπο και την οροθέτηση των άλλων.
  • Επίτευξη Στόχων
Επίκεντρο του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης της έννοιας ‘Επίτευξη στόχων’, η αναγκαιότητα και η χρησιμότητά τους στην καθημερινότητα μας για την ανάπτυξη του αυτοσεβασμού, αυτοεκτίμησης και βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Βάση θα δοθεί  στις τεχνικές ανάπτυξης και επίτευξης ρεαλιστικών στόχων.

                                                              
                                                                                                       Ομιλίες  


Δωρεάν Ομιλίες Ψυχοεκπαίδευσης:

Tο Ψυχολογικό Εργαστήρι για 7η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με την ΧανΘ προσφέρει στο κοινό της Θεσσαλονίκης  μια σειρά δωρεάν ομιλιών  με θέματα ψυχολογίας και ψυχοεκπαίδευσης. Τα σεμινάρια  απευθύνονται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν  πώς να προσέξουν την ψυχική υγεία τους. Πληρ.: Μέγαρο ΧΑΝΘ 2316- 001000


Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016: ''Όρια-Πού αρχίζεις εσύ και τελειώνω εγώ.''